Ragnabo Dämme

Projektbeskrivning

Våtmark

              
Våtmarksdelen av Ragnabo Dämme är tänkt att ligga i anslutning till Ängaskär.