Ragnabo Dämme

Projektbeskrivning

Välkommen till webbplatsen för Ragnabo Dämme!

Webbplatsen är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt allt eftersom ny information blir tillgänglig.

Syftet med denna webbplats är att beskriva projektet Ragnabo Dämme, dess förstudiefas och genomförande plan. Det är också tänkt att allmänheten här ska kunna få fortlöpande information om projektet.

Presentation "Ragnabo Dämme - Ett kretsloppstänkande i vatten" finns att ladda ner här: Ragnabo Dämme.pdf

Ragnabo Dämme projekteras under 2004 och beräknas vara klart under hösten/vintern samma år.

Syfte med Ragnabo Dämme:

  • Att minska utflödet av näringsrikt dränerings-vatten genom att sluta kretsloppet och återföra detta vatten till jordbruksmark där grödor tar upp näringen.
  • Att förbättra vattenkvalitén i Ängaskär och det kustnära vattnet utanför Bergkvara.