Ragnabo Dämme

Projektbeskrivning

Dränering

Översikt av reglerbar dränering i Ragnabo. Bilden visar höjdnivåkurvor för jordbruksmarken samt befintligt dräneringssystem. Grövre linjer visar dräneringssystemets stamledningar tillika tillförselledningar för underbevattning.
Klicka på bilden för att se i full skärm.