Ragnabo Dämme

Projektbeskrivning

 

Damm

Ett vattenmagasin som rymmer 10000 kubikmeter vatten har anlagts under hösten 2004 utmed befintligt dike. Dammen kommer att samla upp yt- och dräneringsvatten från främst norrifrån kommande vatten men även söder i från. Detta sker från under perioden oktober till april med hjälp av pump. Dammen töms med med hjälp av pump till anslutna dämningsbrunnar. Flottörer i dämningsbrunnarna ser till att bevattning sker i samma stund som grödan tar upp vattnet.