Ragnabo Dämme

Projektbeskrivning

 

Intressenter

Här listas de intressenter som på ett eller annat sätt har deltager i projektering, genomför analysarbete eller kommer att vara medfinansiär i Ragnabo Dämme:

  • Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Markägare
  • Torsås kommun
  • Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Lantbruksenheten / Länsstyrelsen i Kalmar Län
  • Fiskekonsulenten / Länsstyrelsen i Kalmar Län
  • Hushållningssällskapet i Kalmar Län